Fossums hällristningar i Tanums Kommun, Bohuslän är daterade till den skandinaviska bronsåldern, närmare bestämt ca 1800 – 1000 f.Kr. De ingår tillsammans med övriga närliggande hällristningsfält i hällristningsområdet i Tanum i Unescos världsarvslista över omistliga fornlämningar. Wikipedia
Fossum
Ca 3 km öster om Tanumshede. Ristningen ligger på en, mot söder, sluttande häll ut mot en tämligen smal dalgång. Oftast skall man se figurerna på hällristningarna som en enstaka, inte som en komposition eller tavla. Fossumristningen är emellertid undantag från denna regel. De tätt ställda figurerna, ca 130 st, som aldrig skär över varandra ger ett klart intryck av en bestämd komposition. Antagligen har denna ristning gjorts av en och samma person under en kort tid. På ytan finns flera jaktscener och veckert tecknande hjortdjur.
Genom en under 1989, fattad internationell överenskommelse (UCESCO) är Fossumristningen utsedd som en av sex svenska objekt ”tillhörande” världen. Vid eventuellt krig får den inte bombas eller på annat sätt förstöras av annat land. Den svenska regeringen har å sin sida förbundit sig att skydda den mot förstörelse t ex surt nedfall mm.
Strax intill Fossum ligger Underlös Hällristningsmuseum, ett privat museum som bl a arbetar med dokumentation av hällristningar i from av kurser.

Vägbeskrivning från campingen
Kör ut, till vänster, från campingområdet. Följ 165 till Östad (Ica), ta nästa avfart till höger, nu kör du på 163:an till Fossum/Tanumshede.


Källa: Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2021-10-01